Hanopro nhận cúp biểu dương DN đạt thành tích xuất sắc của thành uỷ Hà Nội năm 2023